Oilstick on paper | 44h x 64w in. | Photo credit: Dirk Bakker Oilstick on paper | 44h x 64w in. | Collection of Jun Kaneko Studio, LLC | Photo credit: Dirk Bakker Oilstick on paper | 44h x 64w in. | Photo credit: Dirk Bakker Oilstick on paper | 44h x 64w in. | Collection of the Ree & Jun Kaneko Foundation | Photo credit: Dirk Bakker Oilstick on paper | 44h x 64w in. | Photo credit: Dirk Bakker Oilstick on paper | 44h x 64w in. | Private collection | Photo credit: Dirk Bakker Oilstick on paper | 44h x 64w in. | Photo credit: Dirk Bakker Oilstick on paper | 44h x 64w in. | Private collection | Photo credit: Dirk Bakker Oilstick on paper | 44h x 64w in. | Collection of the Ree & Jun Kaneko Foundation | Photo credit: Dirk Bakker Oilstick on paper | 44h x 64w in. | Collection of the Ree & Jun Kaneko Foundation | Photo credit: Dirk Bakker Oilstick on paper | 44h x 64w in. | Photo credit Dirk Bakker